Vad är Active Login?

Active Login är ett Open Source projekt uppbyggt på .NET standard vilket gör det lätt att integrera med de ledande svenska autentiseringstjänsterna så som BankID.

Active Login ger också exempel på hur du använder lösningen tillsammans med den populära OpenID Connect & OAuth 2.0 Framework IdentityServer och tillhandahåller en mall för att drifta lösningen i Microsoft Azure. Dessutom innehåller Active Login även lämpliga moduler som hjälper dig att arbeta med och hantera validering av svenskt personnummer.

Visa källkod och dokumentation » Installera från Nuget » Support »

Open Source

Källkoden för Active Login är tillgänglig på GitHub och är licensierad enligt den flexibla MIT licensen för att du ska kunna använda den i kommersiella eller icke-kommersiella applikationer.

Enkel att använda

Du kan komma igång genom att skriva endast några rader med kod. Lägg till .AddBankId() och du är ett steg närmare att använda BankID i din webbapplikation!

GDPR kompatibel

Med start den 25 maj 2018 är GDPR utformat för att förena dataskyddskrav i Europeiska unionen (EU). Active Login byggdes med GDPR i åtanke och har "privacy by design".

Microsoft Azure

Active Login byggdes för Microsoft Azure i första hand. Det är inget krav eller nödvändigt att använda Microsoft Azure, men Azure-tilläggen adderar säkerhet och ARM-mallen gör att du kommer igång snabbare än någonsin.

Azure AD B2C

Active Login kan användas i kombination med Identity Server för att möjliggöra BankID inloggning ifrån Azure AD (Active Directory) B2C.

.NET Standard

Active Login bygger på .NET standard och du kan använda lösningen på alla stora plattformar inklusive macOS, Linux och Windows.

Anpassningsbart gränssnitt

Genom att använda Razor Class Libraries som introduceras i ASP.NET Core 2.1 ger Active Login ett förkonstruerat användargränssnitt som du kan utvidga och skräddarsy.

Personnummer

Hantering och validering av svenska identiteter så som personnummer är utbrutna i fristående paket så att du kan använda dem utan att behöva BankID.

Vanliga frågor

Vad behöver jag för att implementera BankID i min applikation?

Om du har kunskap kring utveckling av inloggningslösningar i .NET så finns allt du behöver på GitHub. Om du vill komma igång snabbt, utbildning eller hjälpmed hela implementationen erbjuder vi konsulttjänster kring Active Login. Läs mer under Support nedan.

Vart vänder jag mig med tekniska frågor?

GitHub finns en FAQ gällande tekniska frågor, kanske finns svaret på din fråga där.

Om din fråga rör kod, kanske har du hittat en bugg eller har förslag på nya funktioner, så ska du skapa en Issue på GitHub.

Om du behöver teknisk assistans utöver detta erbjuder vi konsulttjänster och utbildning. Se kontaktinformation nedan under Support.

Vart vänder jag med övriga frågor?

Känn dig fri att kontakta oss på mailadressen nedan. Vi försöker återkomma inom några arbetsdagar.

Support och träning

Ett företag eller organisationens egen systemutvecklingsavdelning står inför många olika utmaningar, som inte alltid kan lösas på egen hand. Det finns olika anledningar till varför man tar in hjälp. Det kan till exempel bero på svårigheter att hitta rätt kompetens eller att det över längre tid blir för kostsamt att hålla din egen personal uppdaterad.

Active Solution, den huvudsakliga supportern bakom Active Login, kan assistera med konsulttjänster, träning och mentorskap gällande webbaserad autentisering rent generellt, men specifikt med fokus på BankID och Active Login.

Om du är i behov av att implementera Active Login så finns det support & utbildningsmöjligheter.

Vi på Active Solution kan hjälpa dig med:

 • Utbildning och coachning på bland annat:
  • Active Login
  • Identity Server
  • Aure AD B2C
  • Inloggning och autentisering på .NET plattformen i allmänhet
 • Konkret implemenation av BankID i era system med hjälp av Active Login
 • Implementera BankID som autentisering för Azure AD B2C
 • Kontinuerligt stöttning och support för Active Login

Hör av dig för att diskutera vidare hur vi kan hjälpa er med en implementation.

Kontakt

https://www.activesolution.se/
activelogin@activesolution.se