Vad är Active Login?

Active Login är ett Open Source projekt uppbyggt på .NET standard vilket gör det lätt att integrera med de ledande svenska autentiseringstjänsterna så som BankID.

Active Login ger också exempel på hur du använder lösningen tillsammans med den populära OpenID Connect & OAuth 2.0 Framework IdentityServer och tillhandahåller en mall för att drifta lösningen i Microsoft Azure. Dessutom innehåller Active Login även lämpliga moduler som hjälper dig att arbeta med och hantera validering av svenskt personnummer.

Installera från Nuget » Visa källkod och dokumentation »

Open Source

Källkoden för Active Login är tillgänglig på GitHub och är licensierad enligt den flexibla MIT licensen för att du ska kunna använda den i kommersiella eller icke-kommersiella applikationer.

Enkel att använda

Du kan komma igång genom att skriva endast några rader med kod. Lägg till .AddBankId() och du är ett steg närmare att använda BankID i din webbapplikation!

GDPR kompatibel

Med start den 25 maj 2018 är GDPR utformat för att förena dataskyddskrav i Europeiska unionen (EU). Active Login byggdes med GDPR i åtanke och har "privacy by design".

Microsoft Azure

Active Login byggdes för Microsoft Azure i första hand. Det är inget krav eller nödvändigt att använda Microsoft Azure, men Azure-tilläggen adderar säkerhet och ARM-mallen gör att du kommer igång snabbare än någonsin.

Flerspråkigt

All användarinteraktion är översätt till både svenska och engelska, med möjligheten att lägga till fler språk.

.NET Standard

Active Login bygger på .NET standard och du kan använda lösningen på alla stora plattformar inklusive macOS, Linux och Windows.

Anpassningsbart gränssnitt

Genom att använda Razor Class Libraries som introduceras i ASP.NET Core 2.1 ger Active Login ett förkonstruerat användargränssnitt som du kan utvidga och skräddarsy.

Personnummer

Hantering och validering av svenska identiteter så som personnummer är utbrutna i fristående paket så att du kan använda dem utan att behöva BankID.

Svensk e-identitet

Förutom BankID genom en bank stöder vi GrandID från Svensk e-identitet. GrandID är verkligen lätt att komma igång med och är tillgängligt med fördefinierat användargränssnitt och konfigureras med .AddGrandId() i din startup-klass!

Arkitektur

Active Login kan användas för direkt applikationsintegration där ditt anrop går direkt till de paket du vill använda. Till exempel genom att använda BankIdApiClient för att autentisera användare av programmet direkt mot BankID. Active Login kommer att hantera detaljerna i BankID-autentisering/signering, felhantering och gör det enkelt att starta och kontrollera autentiseringsflödet från din egen programkod. Även om omfattande exampel finns tillgängliga för att använda Active Login med ASP.NET Core MVC, är kärnbibliotek och API-klienter inte knutna till ASP.NET Core men kan användas från alla plattformar som implementerar .NET Standard

Ett vanligt och ofta lämpligare scenario är att hantera all extern autentisering genom en Federation Gateway. Federation Gateway kommer att fungera som en enda Security Token Service (STS) för alla applikationer som vill använda externa autentiseringstjänster. Detta gör det möjligt att använda standardprotokoll som OpenID Connect och OAuth för alla beroende applikationer och ger större flexibilitet till lösningen. Active Login har ett omfattande urval av hur du använder IdentityServer som Federation Gateway. IdentityServer körs på .NET Core och är en av de mest populära och mogna Open Source-produkterna för att hantera denna typ av scenarion.

Direct Application Integration

Federation Gateway Scenario

Support och träning

Ett företag eller organisationens egen systemutvecklingsavdelning står inför många olika utmaningar, som inte alltid kan lösas på egen hand. Det finns olika anledningar till varför man tar in hjälp. Det kan till exempel bero på svårigheter att hitta rätt kompetens eller att det över längre tid blir för kostsamt att hålla din egen personal uppdaterad.

Kontakt

https://www.activesolution.se/
activelogin@activesolution.se